Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Dla kogo łóżko rehabilitacyjne – jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie łóżka?

0
Dla kogo łóżko rehabilitacyjne – jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie łóżka?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Jedyną możliwością otrzymania wsparcia finansowego ze środków publicznych na zakup łóżka jest dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Narodowy Fundusz Zdrowia w żaden sposób nie refunduje ani też nie dotuje zakupu łóżek rehabilitacyjnych. Dlatego jedyną możliwością wsparcia są środki PFRON. Jak sama nazwa wskazuje, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Jakie osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności. Instytucji tej nie należy mylić ZUS-em i wydawanymi przez lekarzy-orzeczników ZUS orzeczeniami o niezdolności do pracy. Są to całkowicie różne orzeczenia, wydane przez różne instytucje. Służą też innym celom – orzeczenie ZUS służy celom rentowym, natomiast orzeczenie z Powiatowego Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności służy przede wszystkim wsparciu osób niepełnoprawnych ze środków PFRON.

Jak załatwić orzeczenie o niepełnoprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności?

Przede wszystkim należy znaleźć właściwy powiatowy zespół orzekania ds. niepełnosprawności. W dobie Internetu najlepiej wpisać w wyszukiwarce frazę „powiatowy zespół orzekania ds. niepełnosprawności + nazwę miejscowości”. Powiatowe Zespoły Orzekania ds. Niepełnosprawności na swoich stronach internetowych informują o procedurze oraz koniecznych załącznikach. Zazwyczaj istnieje możliwość pobrania tych załączników. Podstawowymi załącznikami jest sam wniosek o orzeczenie niepełnosprawności oraz wzór aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. Sam wniosek zawiera zazwyczaj rubrykę w której wnioskodawca wskazuje czy jest w stanie stawić się na ewentualnej komisji lekarskiej (nie zawsze jest to konieczne, często powiatowe zespoły orzekają na podstawie samego wniosku i przedłożonej dokumentacji medycznej). Rozstrzygnięcie sprawy z wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności załatwiane jest w formie decyzja administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Od złożenia wniosku Powiatowy Zespół Orzekania ds. Sprawności ma 30 dni na załatwienie sprawy. Całość procedury reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (do pobrania)

Dlaczego warto posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do skorzystania ze wsparcia z PFRON (w zakresie pokonywania barier architektonicznych, technicznych czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego), częściowego lub całkowitego zwolnienia ze składem ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, czy możliwość dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą również skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna uprawnia do odpisania od dochodu wydatków na zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Nawet w przypadku otrzymania dofinansowania na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, wkład własny osoba niepełnosprawna może odpisać od dochodu i otrzymać zwrot podatku.

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności i chcę otrzymać dofinansowanie na zakup łóżka– co dalej?

Należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Dysponentem środków z PFRON w zakresie dofinansowania zakupu łóżek rehabilitacyjnych są powiaty, a konkretnie Starosta (Prezydent Miasta). Jednostkami organizacyjnymi, które w imieniu Starosty zajmują się rozdysponowywaniem środków są PCPR-y (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  1. Na formularzu przygotowanym przez PCPR
  2. Indywidualnie w formie podania zawierającymi niezbędne dane

Pamiętać jednak należy, iż formularze przygotowane przez PCPR-y nie zawsze są przygotowane w sposób poprawny, a jednostki te nie zawsze działają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Głównym zarzutem, który można postawić tym jednostkom w zakresie samym formularzy jest częsty brak wskazania właściwego organu do którego jest kierowany wniosek (Starosta). Powoduje to, iż w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie będzie przysługiwało odwołanie – wniosek bowiem, już na wstępie został skierowany do niewłaściwej jednostki wobec czego nie można mu nadać drogi administracyjnej. PCPR-om można również zarzucić, że często unikają wydania samej decyzji administracyjnej w zakresie rozstrzygnięcia (mimo, że mają taki obowiązek) przez co również starają się blokować administracyjny tok instancji.

Dlatego też, bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się złożenie indywidualnego wniosku w formie podania administracyjnego, zgodnie z ogólną procedurą administracyjną z uwzględnieniem szczegółowych wymagań wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON, które są określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Samo uzasadnienie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego powinno odpowiadać na podstawowe pytanie: „w jaki sposób zakup łóżka rehabilitacyjnego przyczyni się do likwidacji barier spowodowanych niepełnosprawnością?” Pytanie to zawiera w sobie dwie kwestie składowe:

  • Jakie są bariery związane z niepełnosprawnością?
  • W jaki sposób zakup łóżka rehabilitacyjnego przyczyni się do ich likwidacji?

Zwykłe łóżka nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawową barierą związaną z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do łóżka jest problem z wstawaniem i kładzeniem się na łóżku. W przypadku korzystania z wózka inwalidzkiego problematyczne jest przesiadanie się z wózka na łóżko i odwrotnie. Stała wysokość tradycyjnego łóżka jest sporym utrudnieniem (uniemożliwia dostosowanie wysokości łóżka do wysokości wózka inwalidzkiego i wymaga często ogromnego wysiłku opiekuna). Osoby niepełnosprawne ruchowo często nie kontrolują również pozycji podczas snu, przez co istnieje ryzyko wypadnięcia z łóżka. Osoby niepełnosprawne, których życie często oscyluje wokół łóżka nie mają możliwości samodzielnej zmiany pozycji (regulacja sekcja pleców, nóg). Stałe przebywanie w jednej pozycji utrudnia prawidłową wentylację płuc, przez co utrudnione jest odksztuszanie wydzieliny płucnej, która zalega w kanałach oddechowych, prowadząc często do groźnych powikłań z zapaleniem płuc włącznie. Wszystko to bariery techniczne wynikające z niepełnosprawności, których likwidacja jest w pełni uzasadniona.

W jaki sposób wskazane bariery techniczne wynikające z niepełnosprawności mogą zostać usunięte poprzez zakup łóżka rehabilitacyjnego? Łóżka rehabilitacyjne posiadają zmechanizowaną regulację wysokości za pomocą siłowników elektrycznych – przez co istnieje możliwość dostosowania wysokości do wysokości wózka inwalidzkiego oraz pomaga wstawać osobom niepełnosprawnym, które nie korzystają z wózka inwalidzkiego. Mechaniczna regulacja wysokości ułatwia również pomoc opiekuna, przez co nie jest tak narażony na tak duży wysiłek fizyczny przy podnoszeniu pacjenta. Łóżka rehabilitacyjne wyposażone są również w wysięgnik, za który osoba niepełnosprawna może się podciągnąć wstając z łóżka lub zmieniając pozycję. Przed wypadnięciem z łóżka rehabilitacyjnego zabezpieczają co najmniej podwójne barierki boczne – w które standardowo wyposażone są łóżka rehabilitacyjne. Dodatkowo łóżka rehabilitacyjne posiadają zmechanizowaną regulację sekcji pleców oraz nóg, co umożliwia wygodne ustawienie łóżka w pozycji półsiedzącej, podniesienie podczas spożywania posiłków jak też zniwelowanie skurczów podudzi przy dłuższym leżeniu. Co więcej łóżka rehabilitacyjne posiadają możliwość ustawienia w pozycjach leczniczych anty-Trendelenburga (lub Trendelenburga) – co pomaga w prawidłowej wentylacji płuc, ułatwia odksztuszanie przy długotrwałym leżeniu. Dodatkowo do łóżka rehabilitacyjnego dostosowane są materace przeciwodleżynowe, które przy długotrwałym na nim przebywaniu pozwalają na odpowiednią profilaktykę przeciwodleżynową czy prawidłowe leczenie powstałych odleżyn. W ten sposób łóżko rehabilitacyjne uzasadnia likwidację barier technicznych, które mają osoby niepełnosprawne zakresie dostępu oraz korzystania z łóżka.

lozka-rehabilitacyjne-ortopedyczne-dofinansowanie

Co należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Podstawowymi załącznikami do wniosku są:

  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności (raz jeszcze podkreślamy - nie mylić z orzeczeniem ZUS)
  • Nasza faktura pro-forma będąca ofertą cenową do zakupu łóżka rehabilitacyjnego

We wniosku należy również podać liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dochody netto wszystkich tych osób za ostatnie 3 miesiące, przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie. Wysokość tych dochodów nie ma znaczenia dla przyznania lub wysokości dofinansowania. Jest to kwestia często formalna wynikająca z pewnej niekonsekwencji ustawodawcy (ma to znaczenie przy dofinansowaniu w zaopatrzenie sprzęt rehabilitacyjny przy rehabilitacji w warunkach domowych), jednak przy dofinansowaniu pokonywania barier technicznych jest to warunek czysto formalny. Informacja o dochodach nie wymaga jakichkolwiek zaświadczeń o zarobkach od pracodawcy czy z ZUS-u.

Celem otrzymania faktury proforma należy skontaktować się z naszą firmą.

Jakie łóżko rehabilitacyjne wybrać?

Celem wyboru konkretnego modelu łóżka rehabilitacyjnego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.x-reh.pl jak też kontakt telefoniczny pod numerem 12 311 07 36. Obsługujemy zamówienia na terenie całej Polski, jak również pomagamy przy dofinansowaniach – przygotowując indywidualne wnioski.

W naszej ofercie posiadamy:

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium