Dofinansowanie PFRON dla fizjoterapeutów do 31’176 PLN w 2022

0
Dofinansowanie PFRON dla fizjoterapeutów do 31’176 PLN w 2022

Jak co roku, do 30 listopada 2022 r., fizjoterapeuta prowadzący własny gabinet fizjoterapii (przez co najmniej dwa lata) może złożyć z naszą pomocą wniosek o dofinansowanie z PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki temu dofinasowaniu można co roku systematycznie doposażać swój gabinet rehabilitacyjny sprzętem do wartości ok 39’000 PLN, ponosząc jedynie 20% kosztów jego zakupu – czyli za sprzęt o wartości 39’000 PLN można nabyć za kwotę 7’800 PLN. Możliwość uzyskania 80 % „rabatu” na zakup profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego jest tematem, którym na pewno warto się zainteresować.

Co znajdziesz w artykule

  1. Wysokość dofinansowania
  2. Termin złożenia wniosku
  3. Ile razy możemy złożyć wniosek?
  4. Decyzja i umowa o dofinansowanie
  5. Kiedy można dokonać zakupu sprzętu?
  6. Przedmiot dofinansowania, co możemy kupić?
  7. Jakie warunki musimy spełnić?

Dotacja do 80% wartości sprzętu (nie więcej niż pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia – 31’176 PLN)

Odpowiadając na pytanie jaka jest wysokość dofinansowania PFRON dla fizjoterapeutów, powiedzieć należy, iż maksymalna wysokość dofinansowania wynosi pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli nawet na 31’176 PLN. Maksymalna procentowa wysokość dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości dofinansowania (i oczywiście przekraczać kwoty 31’176 PLN). Oznacza to, iż maksymalna wartość sprzętu rehabilitacyjnego na jaki można uzyskać to dofinansowanie w wysokości 80% wynosi ok. 39’000 PLN. Warunkiem jest pokrycie udziału własnego w wysokości 20% zakupów, gdyż dofinansowanie nie może przekroczyć 80% wartości przedsięwzięcia. Tak czy inaczej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu z de facto 80% upustem to oferta, której nie sposób odrzucić.

Dotacja z PFRON – termin złożenia wniosku do 30 listopada 2022 r.!

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego pochodzi ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Granicznym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON przez fizjoterapeutę jest 30 listopada 2022 r. Do tego dnia należy złożyć wniosek na dotację ze środków PFRON. Do zachowania terminu wystarczy nadanie najpóźniej w dniu 30 listopada 2022 r. przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej S.A. Ze względu na duże zainteresowanie dotacją, prosimy jednak o możliwie wczesny i szybki kontakt.

Wniosek można składać raz do roku co rok

Fizjoterapeuci mogą składać wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON co roku (do 30 listopada) na rok następny. Wniosek może być składany co roku, obowiązuje właściwie wyłącznie roczny okres karencji (po prostu nie można złożyć więcej niż jednego wniosku na rok). Wolą ustawodawcy było niewątpliwie zapewnienie możliwości stałego rozwoju gabinetom fizjoterapii i zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla ludności – co niewątpliwie uznać należy za pozytywne. Problemem jest jednak brak powszechnej dostępności wiedzy w tym zakresie wśród uprawnionych beneficjentów – fizjoterapeutów. Dlatego też staramy się jak najbardziej promować samo dofinansowania i pomagać w jego uzyskaniu. Zazwyczaj przygotowane przez nas wnioski są pierwszymi wnioskami również w historii organów, które tego dofinansowania udzielają.

Decyzja administracyjna a następnie umowa o dofinansowanie

Udzielenie dofinansowania jest procedurą administracyjną, co oznacza, że sprawa musi zostać rozpoznana zgodnie z kpa (kodeksem postępowania administracyjnego). Wnioskodawca korzysta zatem ze wszystkich uprawnień przewidzianych w procedurze administracyjnej a organ rozpatrujący sprawę musi działać w zgodzie z administracyjnym trybem postępowania. Wnioskodawcy przysługują wszelkie środki dyscyplinujące organ jak też oraz odwoławcze. Innymi słowy każdy wniosek musi zostać rozpoznany i zakończony wydaniem decyzji administracyjnej od której w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia stronie przysługuje odwołanie. Dopiero po wydanie decyzji administracyjnej w zakresie udzielenia dofinansowania następuje drugi etap czyli podpisania umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego precyzującej zobowiązania stron.

Zakup sprzętu pod podpisaniu umowy (wiosna/lato 2023 r.)

Warto pamiętać, iż wniosek składa się na „rok do przodu”. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta dopiero gdy dana jednostka otrzyma środki z budżetu PFRON (luty 2023 r.) a Rada Powiatu uchwali budżet rozdysponowania tychże środków (marzec/kwiecień 2023 r.). Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów musi zostać wydana decyzja administracyjna a następnie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy fizjoterapeutą a Starostą/Prezydentem Miasta. Istotne jest zatem, aby odpowiednio rozplanować zapotrzebowania na sprzęt rehabilitacyjny w prowadzonej działalności fizjoterapeutycznej (mieć świadomość, iż finalizacja zakupu wnioskowanego sprzętu nastąpi najszybciej za ok pół roku od złożenia wniosku).

Przedmiot dofinansowania – sprzęt rehabilitacyjny

Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest sprzęt rehabilitacyjny. Najprościej mówiąc, jest to sprzęt, który wykorzystuje się w rehabilitacji, na którym się pracuje wykonując działalność rehabilitacyjną (fizjoterapeutyczną). Są to więc wszelkiego rodzaju stoły rehabilitacyjne, sprzęt do fizykoterapii, aparaty do elektroterapii, magnetoterapii, fali uderzeniowej etc. Wniosek może zawierać kilka różnych sprzętów czy urządzeń. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna kwota dofinansowania.

Warunek pierwszy – 2 lata prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej

Podstawowym warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania jest prowadzenie działalności rehabilitacyjnej przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku. Działalność rehabilitacyjna polega na przywracaniu możliwej sprawności organizmu osobom z niepełnosprawnościami. Jest to więc działalność związana a wręcz bezpośrednio polegająca na rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunek drugi – udokumentowanie posiadania udziału własnego

Specyficznym warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego jest udokumentowanie posiadania udziału własnego. Ustawodawca nie przewidział konkretnej formy tegoż udokumentowania, zatem można tego dokonać na różne sposoby. Tak czy inaczej należy takowy dokument przedłożyć.

Warunek trzeci – wykazanie uzyskanej pomocy de minimis za ostatnie 3 lata

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie wykazu uzyskanej pomocy de minimis za ostatnie 3 lata. Fakt skorzystania z pomocy de minimis w żaden sposób nie wpływa na możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jednak wymogiem jest, aby przedłożyć stosowne zaświadczenia w tym zakresie. Zazwyczaj wystarczające jest przedłożenia zaświadczenia z internetowego rejestru bazy SUDOP prowadzonej przez Prezesa UOKiK.

Warunek czwarty – przedłożenie faktury PROFORMA

Do wniosku o dofinansowanie dla fizjoterapeutów ze środków PFRON należy przedłożyć fakturę PROFORMA, czyli ofertę cenową na wybrany sprzęt rehabilitacyjny. Wskazana proforma, jest podstawą do określenia kwotowej i procentowej wysokości dofinansowania. Proforma powinna uwzględniać poziom inflacji oraz możliwe podwyżki cen w chwili finalizacji umowy (wiosna/lato 2023 r.), celem uniknięcia pokrycia różnic cenowych ze środków własnych.

Warunek piąty – przedłożenie samego wniosku

Jak wcześniej wspomnieliśmy, dofinansowanie udzielane jest w specyficznej procedurze (najpierw decyzja administracyjna a następnie podpisanie umowy cywilnoprawnej o dofinansowanie). Wniosek o dofinansowanie musi spełniać zatem zarówno wymagania określone przez kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do rzadkości należy nawet przygotowanie pomocniczych wzorów wniosku przez jednostki udzielające dofinansowania. W celu pomocy fizjoterapeutom od kilku lat nieodpłatnie sporządzamy indywidualne wnioski o dofinansowanie, jak też dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem w tym zakresie.

Poproś o darmowe sporządzenie wniosku – mamy w tym doświadczenie

W ciągu ostatnich lat sporządziliśmy setki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON i zrealizowaliśmy setki umów w tym zakresie. Mamy w tym bogate doświadczenie – na każdym etapie przedsięwzięcia. Wielokrotnie przechodziliśmy przez tzw. sytuacje trudne, gdy koniecznym było przełamanie wadliwego sposobu procedowania organów, celem ochrony usprawiedliwionego interesu wnioskodawców. Procedurę udzielania dofinansowań z PFRON znamy więc dogłębnie od podszewki.

Sporządzamy takie wnioski nieodpłatnie – wystarczy wypełnić poniższy formularz z danymi firmy i wnioskowanym sprzętem.

Kompletny, indywidualnie przygotowany wniosek prześlemy na maila: wystarczy go wydrukować, zapakować w kopertę i wysłać na wskazany we wniosku adres. Oczywiście wraz z wnioskiem przygotujemy wymaganą fakturę proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z naszej oferty (wnioski sporządzamy tylko i wyłącznie na sprzęt który mamy w naszej skądinąd bogatej ofercie sprzętu rehabilitacyjnego).

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz

 tel. 12 311 07 36 | dofinansowania@x-reh.pl

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium