Aktualne wymagania lokalowe gabinetu fizjoterapii. NFZ kontraktowanie rehabilitacja 2017. 0
Aktualne wymagania lokalowe gabinetu fizjoterapii. NFZ kontraktowanie rehabilitacja 2017.

Działalność w zakresie fizjoterapii jest działalnością leczniczą - powinna zostać wpi-sana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wpis jest obowiązkowy i co więcej dopiero podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, może ubiegać się o zawarcie kontraktu z NFZ. Wymagania NFZ są powtórzeniem ogólnych warunków jakie powinien spełnić każdy gabinet fizjoterapii.

Wymogi lokalowe dotyczące gabinetu a kontraktowanie NFZ.

Wymogi dotyczące standardów lokalowych dotyczących gabinetu rehabilitacji określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. NFZ nie przewiduje własnych wymogów dotyczących standardu gabinetu fizjoterapii. W wytycznych NFZ często odwołuje się do wymagań lokalowych – które i tak weryfikowane są na etapie samej rejestracji gabinetu fizjoterapii w rejestrze podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to więc powtórzenie wymagań, które i tak musi spełnić gabinet fizjoterapii.

Jakie są szczegółowe wymagania dotyczące lokalu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w zakresie gabinetu fizjoterapii?

Wymagania ogólnoprzestrzenne gabinetu fizjoterapii

 • pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków,
 • dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia ambulatorium - od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa,
 • dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu,
 • dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie,

Wymagania szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń w gabinecie fizjoterapii

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej oraz miejsce na odpady

Wymagania dotyczące mebli w gabinecie rehabilitacji

 • meble w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).

Wymagania ogólnobudowlane gabinetu fizjoterapii

 • Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych)
 • Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego my-cie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych)
 • Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.
 • Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch.

Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii

 • W pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego.
 • W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.

Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.
 • pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią - chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.
 • instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

 • pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • sala kinezyterapii stanowi odrębne pomieszczenie,
 • gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (jeżeli świadczenie jest realizowane),
 • urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.
 • diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urządzenia do laseroterapii są in-stalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z polskimi nor-mami,
 • w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty,
 • w zakładzie rehabilitacji leczniczej znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełno-sprawnością ruchową;
 • w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzie-lane na kondygnacji innej niż parter,
 • czas pracy gabinetu, zakładu rehabilitacji lub fizjoterapii: gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii jest czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00

Wyposażenie gabinetu fizjoterapii

Podstawą każdego gabinetu fizjoterapii jest zawsze wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny, dlatego też zachęcamy Państwa do przeglądnięcia największej i najkorzystniejszej oferty stołów rehabilitacyjnych, w tym hiszpańskiej marki ECOPOSTURAL, polskiej marki WSTECH, aparatów do fizykoterapii marek BTL, ASTAR oraz EIE.

 

Finansowanie - leasing dla fizjoterapeutów

Jednocześnie, w ramach pomocy w finansowaniu sprzętu współpracujemy z firmą Leaselink - oferującej leasing internetowy od 1000 PLN dla firm z minimum formalności. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W ramach naszej działalności kompleksowo pomagamy zarówno w wyborze sprzętu, całościowo zaopatrujemy gabinety oraz pomagamy z samym założeniem działalności - dlatego też zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu tel: 12 311 07 36.

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl