Aktualne wymagania lokalowe gabinetu fizjoterapii. NFZ kontraktowanie rehabilitacja 2017.

1
Aktualne wymagania lokalowe gabinetu fizjoterapii. NFZ kontraktowanie rehabilitacja 2017.

Działalność w zakresie fizjoterapii jest działalnością leczniczą - powinna zostać wpi-sana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wpis jest obowiązkowy i co więcej dopiero podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, może ubiegać się o zawarcie kontraktu z NFZ. Wymagania NFZ są powtórzeniem ogólnych warunków jakie powinien spełnić każdy gabinet fizjoterapii.

Wymogi lokalowe dotyczące gabinetu a kontraktowanie NFZ.

Wymogi dotyczące standardów lokalowych dotyczących gabinetu rehabilitacji określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. NFZ nie przewiduje własnych wymogów dotyczących standardu gabinetu fizjoterapii. W wytycznych NFZ często odwołuje się do wymagań lokalowych – które i tak weryfikowane są na etapie samej rejestracji gabinetu fizjoterapii w rejestrze podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to więc powtórzenie wymagań, które i tak musi spełnić gabinet fizjoterapii.

Jakie są szczegółowe wymagania dotyczące lokalu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w zakresie gabinetu fizjoterapii?

Wymagania ogólnoprzestrzenne gabinetu fizjoterapii

 • pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków,
 • dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia ambulatorium - od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa,
 • dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu,
 • dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie,

Wymagania szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń w gabinecie fizjoterapii

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej oraz miejsce na odpady

Wymagania dotyczące mebli w gabinecie rehabilitacji

 • meble w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).

Wymagania ogólnobudowlane gabinetu fizjoterapii

 • Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych)
 • Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego my-cie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych)
 • Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.
 • Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch.

Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii

 • W pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego.
 • W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.

Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.
 • pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią - chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.
 • instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

 • pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • sala kinezyterapii stanowi odrębne pomieszczenie,
 • gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (jeżeli świadczenie jest realizowane),
 • urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.
 • diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urządzenia do laseroterapii są in-stalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z polskimi nor-mami,
 • w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty,
 • w zakładzie rehabilitacji leczniczej znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełno-sprawnością ruchową;
 • w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzie-lane na kondygnacji innej niż parter,
 • czas pracy gabinetu, zakładu rehabilitacji lub fizjoterapii: gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii jest czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00

Wyposażenie gabinetu fizjoterapii

Podstawą każdego gabinetu fizjoterapii jest zawsze wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny, dlatego też zachęcamy Państwa do przeglądnięcia największej i najkorzystniejszej oferty stołów rehabilitacyjnych, w tym hiszpańskiej marki ECOPOSTURAL, polskiej marki WSTECH, aparatów do fizykoterapii marek BTL, ASTAR oraz EIE.

 

Finansowanie - leasing dla fizjoterapeutów

Jednocześnie, w ramach pomocy w finansowaniu sprzętu współpracujemy z firmą Leaselink - oferującej leasing internetowy od 1000 PLN dla firm z minimum formalności. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą https://www.x-reh.pl/finansowanie.html/.

W ramach naszej działalności kompleksowo pomagamy zarówno w wyborze sprzętu, całościowo zaopatrujemy gabinety oraz pomagamy z samym założeniem działalności - dlatego też zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu tel: 12 311 07 36.

Komentarze do wpisu (1)

5 marca 2019

A co myslicie o wynajmie gotowego gabinetu na godziny? Na jakiś czas na pewno ale zastanawiam sie czy nie wyjdzie mnie to taniej nawet na dłuższą metę bo wynajem na godziny, jest wyposażenie podstawowe, system rejestracji, czysto i nie trzeba wynajmować sprzataczki, jest pani w recepcji, luksusowo dla pacjenta - o nic nie musze sie martwić . Widzieliście ta ofertę gabinety.eu w Sosnowcu ? Mam do nich niedaleko

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium