Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Przewodnik dla pacjentów po dofinansowaniach i ulgach rehabilitacyjnych w 2023

0
Przewodnik dla pacjentów po dofinansowaniach i ulgach rehabilitacyjnych w 2023

W 2023 r. seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wielu rozwiązań uprawniających ich do uzyskania dofinansowania lub ulg podatkowych na cele rehabilitacyjne przy spełnieniu określonych warunków. Dla osób, które będą po raz pierwszy ubiegać się o tego rodzaju korzyści finansowe, mnogość informacji zawartych w Internecie na ten temat, może przysporzyć o zawrót głowy. W naszym poradniku skoncentrujemy się na konkretnych i przedstawionych zrozumiałym językiem informacjach dotyczących ulg rehabilitacyjnych oraz możliwościach pozyskania dofinansowania na cele rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna 2023

Ulga rehabilitacyjna umożliwia osobom niepełnosprawnym odliczanie od uzyskanego dochodu kwot przeznaczonych na zakup i utrzymanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz wydatków związanych z rehabilitacją.

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności obejmującym I, II lub III grupę inwalidzką. Ulga obejmuje nie tylko wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną, lecz również przez członków jej rodziny w celu poprawy jej stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Kwota ulgi rehabilitacyjnej, zależna jest od wysokości poniesionych wydatków. Należy mieć jednak na uwadze to, że niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej ograniczone są maksymalną kwotą, która może być odliczona od podatku w danym roku podatkowym.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można rozliczyć wydatki zaliczane do kategorii wydatków nielimitowanych (odliczenie od dochodu obejmuje całą kwotę wydatku) oraz wydatki zaliczane do kategorii wydatków limitowanych - odliczenie od dochodu obejmuje maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków.

 

Wydatki nielimitowane obejmują:

 • naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem,
 • zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • wydatki poniesione w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi lub leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną wskutek przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 • usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych legitymujących się I grupą inwalidztwa,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego na turnus rehabilitacyjny, do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, zakładów rehabilitacji leczniczej, zakładów opiekuńczo- leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej legitymującej się I grupą inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej dofinansowywane są również wydatki limitowane, do których zaliczamy:

 • podkłady, chłonne majtki, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchową zaliczanych do I grupy inwalidztwa.

 

Program „Rehabilitacja 25 Plus” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

Program „Rehabilitacja 25 Plus” przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, które w 2016 r. lub później zakończyły uczestnictwo w placówkach pobytu dziennego. Głównym celem tego programu jest przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, w tym do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy. Głównymi Beneficjentami programu są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, pozostające bez zatrudnienia, które dodatkowo nie są objęte żadną formą rehabilitacji społecznej, np. w ramach warsztatów terapii zajęciowych). Beneficjenci programu „Rehabilitacja 25 Plus” otrzymają wsparcie w postaci różnego rodzaju form aktywizacji psychicznej, społecznej i intelektualnej oraz całodziennych usług opiekuńczych.

 

Dofinansowania z PFRON 2023

Z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w ramach programu „Aktywny Samorząd” od 1 marca 2023 r. można ubiegać się o dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć. Możliwość pozyskania dofinansowania obejmuje dwa moduły.

Pierwszy z nich to:

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • wynagrodzenie asystenta osobistego do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • zakup wózka inwalidzkiego, części zamiennych, wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja sprzętu,
 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą,
 • dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Drugi moduł dotyczy udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, których celem jest uzyskanie wykształcenia wyższego.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są firmy specjalizujące się w świadczeniu usług polegających na pozyskiwaniu dofinansowań dla klientów, dzięki czemu proces ten z dużym prawdopodobieństwem zakończy się sukcesem. W X-REH dajemy możliwość realizacji dofinansowań PFRON, a na potrzeby złożenia wniosku wystawiamy faktury profroma. Realizujemy zatwierdzone wnioski i pomagamy w przypadku, gdy dofinansowanie zostało odrzucone. Nasz dział obsługi klienta może  pomóc w napisaniu odwołania, lub w innych trudnych sytuacjach związanych z pozyskaniem dofinansowania. Naszym celem jest pomoc w likwidacji barier technicznych i architektonicznych u osób niepełnosprawnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu

Fundacje - dofinansowania na cele rehabilitacyjne 

O dofinansowanie na cele rehabilitacyjne można ubiegać się, będąc również członkiem określonej fundacji. Środki na dofinansowanie pochodzą zazwyczaj ze zbiórki publicznej lub zwykłej zbiórki dla danego podopiecznego fundacji na realizację danego programu rehabilitacyjnego. Dofinansowania mogą pochodzić również ze środków 1,5% zgromadzonych na subkoncie danego podopiecznego fundacji.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium