Łóżko rehabilitacyjne jaki kod NFZ?

3
Łóżko rehabilitacyjne jaki kod NFZ?

Częstym pytaniem jest jaki kod NFZ-u posiada łóżko rehabilitacyjne? Odpowiedź jest prosta łóżko rehabilitacyjne nie ma kodu NFZ!

Często zadają nam państwo pytanie jaki kod NFZ ma łóżko rehabilitacyjne. Ma to istotne znaczenie dla refundacji z NFZ. Łóżko rehabilitacyjne nie jest jednak wyrobem refundowanym przez Narodowy Fundusz zdrowia. Czy zatem nie można otrzymać z dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Zakup łóżka rehabilitacyjnego ze środków PFRON!

Łóżko rehabilitacyjne sprzętem rehabilitacyjnym który może zostać dofinansowany przez PFRON. Nie jest to refundacja ani też dotacja tylko dofinansowanie. Dofinansowanie polega na tym że musi zostać udzielone przed zakupem. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może udzielić dofinansowania na zakup łóżka Rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego z PFRON?

Przede wszystkim należy posiadać status z osoby niepełnosprawnej. Oznacza to że należy posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekania do spraw niepełnosprawności. Orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół orzekania do spraw niepełnosprawności nie należy mylić z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanego przez ZUS. Status osoby niepełnosprawnej jest konieczny  do uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bez orzeczenia o niepełnosprawności PFRON nie będzie mógł udzielić dofinansowania.

Gdzie należy zgłosić się po dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Dysponentami środków PFRON nas zakup łóżek rehabilitacyjnych są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W miastach na prawach powiatu dysponentami środków są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co roku przyznaje środki poszczególnym powiatom na dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych. Przyznawanie środków odbywa się za pomocą algorytmu który jest jednakowy dla całej Polski. Algorytm uwzględnia liczbę osób niepełnosprawnych, liczbę mieszkańców oraz dostępne środki. Przyznawanie środków odbywa się za pomocą algorytmu który jest jednakowy dla całej Polski. Algorytm uwzględnia liczby osób niepełnosprawnych liczby mieszkańców oraz dostępna środki. Oznacza to że warunki i dostępność środków powinny być jednakowe w całej Polsce. Są to bowiem dofinansowania bo pokonywanie barier technicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Są to bowiem dofinansowania bo pokonywanie barier technicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

lozka-rehabilitacyjne-ortopedyczne-dofinansowanie

Jak należy złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Cała procedura złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego jest uregulowana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie określenia rodzaju zadań powiatu które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Oznacza to że wskazana procedura jest zwykłą procedurą administracyjną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wniosek o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego może zostać złożony zwykłej formie pisemnej, nie wymaga złożenia go na jakimkolwiek urzędowym formularzu. Istotne jest jedynie aby wniosek zawiera elementy wskazane w rozporządzeniu. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie często przygotowują własne formularze wniosków o dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych, jednak mają one charakter wyłącznie pomocniczy.

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego powinno skoncentrować się na potrzebach osoby niepełnosprawnej. Nie każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga zakup łóżka rehabilitacyjnego. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON powinno wskazywać, że z uwagi na dolegliwości spowodowane niepełnosprawnością istnieje bariera techniczna utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Zlikwidowanie wskazanej bariery ma na celu poprawę warunków życiowych osoby niepełnosprawnej. W przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjnego podstawową barierą utrudniające codzienne funkcjonowanie jest dostęp do samego łóżka. Osoba niepełnosprawna o ograniczonej ruchomości ma codzienne problemy z wstawaniem oraz układaniem się na łóżku. Problemem jest także brak możliwości samodzielnej zmiany pozycji podczas przebywania na łóżku a także niebezpieczeństwo upadku. Łóżka rehabilitacyjne wyposażone w elektryczną regulację wysokości, regulację oparcia, regulację sekcji nóg oraz barierki boczne pozwalają zlikwidować barierę techniczną polegającą na braku dostępu do łóżka dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wskazane ograniczenia w ruchomości powinny wynikać z rodzaju niepełnosprawności. W przypadku wątpliwości co do wpływu niepełnosprawności na istniejące bariery techniczne warto przedłożyć stosowne zaświadczenie lekarskie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie musi wydać decyzję administracyjną!

Ponieważ procedura dofinansowania zakupu łóżka Rehabilitacyjnego jest procedurą administracyjną ze wszystkimi tego konsekwencjami organ rozpatrujący wniosek ma obowiązek wydania decyzji administracyjnej. Organem rozpatrującym wniosek jest Starosta bądź Prezydent miasta na prawach powiatu. Obojętnie czy wniosek jest rozpoznany pozytywnie czy negatywnie decyzja administracyjna musi zostać wydana. Zdarzają się jednak sytuacje których decyzje administracyjne nie są wydawane. Zdarzają się jednak sytuacje w których decyzja administracyjne nie są wydawane. Przypadku braku wydania decyzji strona nie ma możliwości złożenia odwołania. Dlatego też należy stanowczo domagać się wydania decyzji administracyjnej zakresie rozstrzygnięcia o dofinansowaniu zakupu łóżka rehabilitacyjnego. Obowiązek wydania decyzji administracyjnej w zakresie rozstrzygnięcia o dofinansowaniu wynika wprost z prawa oraz potwierdzone zostało jednolitą linią orzeczniczą Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także judykatami Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do wniosku należy załączyć fakturę pro formę!

Oprócz kopii orzeczenia o niepełnosprawności do wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego należy dołączyć fakturę pro formę, która stanowi ofertę zakupu łóżka. Organ decydując o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego musi poruszać się w jakiś ramach finansowych, dlatego też do wniosku powinno załączyć się ofertę cenową którą jest najczęściej faktura pro forma. Przy wyborze konkretnego modelu łóżka warto skoncentrować się ze specjalistą, albowiem na rynku dostępnych jest bardzo wiele modeli łóżek rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie nawet do 95% wartości zakupu łóżka rehabilitacyjnego!

W przypadku spełnienia wszystkich wymogów formalnych, posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, prawidłowego złożenia wniosku dofinansowanie może wynieść nawet 95% wartości łóżka rehabilitacyjnego. Jest to naprawdę sporo dlatego warto starać się o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

A co jeśli nie otrzymam dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Można złożyć odwołanie. Dlatego tak istotne jest zmuszenie organu do prawidłowego procedowania i wydawania decyzji administracyjnych zakresie dofinansowania bądź odmowy dofinansowania zakupu łóżka rehabilitacyjnego. Decyzja odmowna umożliwia dalsze procedowanie administracyjne. Jest nim w pierwszej kolejności złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję administracyjną. W przypadku gdyby samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję istnieje również możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a następnie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomagamy otrzymać dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego!

Jak wynika z powyższego artykułu mamy spore doświadczenie w dofinansowaniach zakupu łóżek rehabilitacyjnych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z dofinansowań oraz z naszej pomocy w sytuacjach trudnych. Pomożemy wybrać odpowiednie łóżko rehabilitacyjne a także przygotować wniosek o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego. W sytuacjach trudnych przygotowujemy także indywidualne wnioski o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego jak też odwołania.

Komentarze do wpisu (3)

20 stycznia 2019

Witam jestem osobą niepełnosprawną z drugą grupę inwalidzką ruchową chciałabym złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup łyżka rechablitacyjnego wraz z materacem nie do końca wiem jak to zrobić więc czytając państwa ofertę pozwoliłam sobie do was napisać uprosić o profesjonalną pomoc w wyborze i zakupie .z poważaniem Elżbieta Mocha

3 maja 2019

Choruje na SM ponad 20 lat. Jest mi koniecznie potrzebne łóżko rehabilitacyjne. Jaki model przy moim schorzeniu byłby najlepszy. Proszę o pomoc w złożeniu wniosku.

8 kwietnia 2020

Czy decyzja z ZUS potrzebna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium