Jak otworzyć gabinet fizjoterapii?

0
Jak otworzyć gabinet fizjoterapii?

Jakie studia należy ukończyć aby otworzyć gabinet do fizjoterapii?

To pytanie nie jest wcale pozbawione sensu. Dotąd otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny i świadczyć zabiegi mógł tak naprawdę każdy. Zmieni się to od dnia 31 maja 2016 r. kiedy wejdzie w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Zawód fizjoterapeuty będzie samodzielnym zawodem medycznym, a sam tytuł będzie podlegał ochronie prawnej (zob. więcej w artykule nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty ). Czy to oznacza, że tylko fizjoterapeuta będzie mógł otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny? Oczywiście nie, ale tylko fizjoterapeuta będzie mógł wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne. Skomplikowane? Wcale nie - podobnie jest z apteką. Otworzyć może ją każdy ale musi zatrudniać jako kierownika mgr farmacji. 

Jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać?

To zależy przede wszystkim od skali przedsięwzięcia i liczby osób zaangażowanych w działalność. Możliwości jest wiele (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, komandytowa, komandytowo - akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna). Na początek najprostsza i najlepsza jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlaczego? Ponieważ wystarczy ją zarejestrować w Urzędzie Gminy (Miasta). Trwa to ok. 15 minut, następuje wpis do CEIDG, nadawany jest numer NIP oraz REGON i działalność jest już zarejestrowana. Poza tym na rozpoczęcie tego rodzaju działalności można otrzymać dotację z Urzędu Pracy. UWAGA! Żeby otrzymać bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy, działalność można założyć dopiero po otrzymaniu dotacji!

Dotacja z Urzędu Pracy - jak ją otrzymać?

Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przysługuje osobom bezrobotnym. Dlatego podstawowym warunkiem do ubiegania się o nią, jest bycie osobą bezrobotną. Jak długo? Najczęściej Urzędy Pracy wymagają posiadania statusu osoby bezrobotnej na miesiąc przed złożeniem wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności. Kolejnym warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację.

Jakie są wymagania w zakresie otrzymania dotacji na otworzenie gabinetu rehabilitacyjnego?

Aby otrzymać dotację na otworzenie gabinetu do rehabilitacji, należy spełnić przede wszystkim te same warunki co przy otwarciu każdego rodzaju działalności. Tak więc należy:

 1. Posiadać status osoby bezrobotnej - uzyskuje się go po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba nie posiadająca pracy.
 2. Odczekać miesiąc od rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają wymagają okresu 3 -ech miesięcy)
 3. Nie można być studentem studiów dziennych. Można natomiast studiować zaocznie.
 4. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie prowadzenia innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
 5. Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 6. Osoba starająca się o dofinansowanie z Urzędu Pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Na co przeznaczyć dotację?

Przede wszystkim na zakup sprzętu, umożliwiającego podjęcie działalności. Dotacja w zależności od województwa minimum 18'061,12 zł a maksimum 27'091,68 zł. W zależności od posiadanego wkładu własnego można za to zakupić podstawowy sprzęt do gabinetu. Należy zwrócić od razu uwagę na wybór sprzętu pod katem wymagań NFZ - jeśli zamierzają Państwo w przyszłości wykonywać zabiegi refundowane przez NFZ.

Założyłem działalność, otrzymałem dotację i co dalej? Czy muszę spełnić dodatkowe warunki aby otworzyć gabinet fizjoterapii?

Tak. Dodatkowe wymagania są wskazane w ustawie o działalności leczniczej. Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej nie jest wystarczające aby prowadzić gabinet fizjoterapii. Warunkiem zgodnego z prawem wykonywania działalności leczniczej (gabinetu fizjoterapii) jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmiot, który zamierza wykonywać zawód medyczny (jakim jest zawód fizjoterapeuty) musi złożyć w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru. 

Jakie warunki musi spełnić gabinet fizjoterapeutyczny aby mógł zostać wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

Wnioskodawca jest przede wszystkim zobowiązany do wskazania we wniosku wykonywanego zakresu działalności leczniczej. Co więcej, ustawa o działalności leczniczej nakłada na fizjoterapeutę chcącego prowadzić działalność leczniczą obowiązek spełnienia określonych wymagań. Są nimi w szczególności:

 • posiadanie pomieszczenia spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
 • stosowanie wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
 • posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729),
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń.

Jakie warunki lokalowe musi spełnić gabinet fizjoterapeutyczny?

Szczegółowa specyfikacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z treścią art. 22. ust. 3. ustawy o działalności leczniczej pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Minister Zdrowia w ww.  § 1. ww. rozporządzenia wskazał, że: pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaganiom określonym w rozdziałach 2-6 rozporządzenia.

Jaki sprzęt musi posiadać gabinet rehabilitacyjny?

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę może być wykonywane wyłącznie za pomocą wyrobów medycznych spełniających wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. Wszystkie wyroby medyczne powinny posiadać odpowiednie Certyfikaty oraz zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu Regulacji Leków i  Wyrobów Medycznych. Kupując sprzęt medyczny należy upewnić się że produkt został należycie zgłoszony i dopuszczony do obrotu. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wyrobów wykonanych własnoręcznie bez odpowiedniego dopuszczenia ich do użytku na terenie Unii Europejskiej.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium