Rehabilitacja w systemie stacjonarnym – co to znaczy?

0
Rehabilitacja w systemie stacjonarnym – co to znaczy?

Rehabilitacja w systemie stacjonarnym jest jednym z trzech rodzajów rehabilitacji, obok rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oraz rehabilitacji na oddziale dziennym. Czym jest i jak z niej skorzystać?

Czym jest rehabilitacja w systemie stacjonarnym?

Rehabilitacja w systemie stacjonarnym to rehabilitacja przeprowadzana w warunkach szpitalnych pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego personelu. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów potrzebujących nie tylko usprawnienia fizycznego, lecz także całodobowej opieki medycznej. Na rehabilitację tego typu może zostać skierowany pacjent kontynuujący leczenie lub z różnych względów niesamodzielny. Rehabilitacja w systemie stacjonarnym przeprowadzana jest często w następstwie przebytego udaru, a także bezpośrednio po urazach, operacjach oraz amputacjach.

Stół rehabilitacyjny elektryczny 3-sekcyjny do terapii manualnej - CHIRO

Stół rehabilitacyjny elektryczny 3-sekcyjny do terapii manualnej - CHIRO

Rodzaje rehabilitacji w systemie stacjonarnym

W rehabilitacji w systemie stacjonarnym wyróżnia się następujące rodzaje:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa
 • rehabilitacja pulmonologiczna
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja neurologiczna

Od rodzaju rehabilitacji zależy czas jej trwania. Rehabilitacja pulmonologiczna trwa do trzech tygodni, kardiologiczna od dwóch do pięciu tygodni, ogólnoustrojowa do sześciu tygodni, z kolei rehabilitacja neurologiczna aż do szesnastu tygodni. Rehabilitacja może zostać przedłużona na mocy decyzji lekarza prowadzącego za pisemną zgodną dyrektora właściwego oddziału NFZ, jeżeli występują ku temu przesłanki uzasadnione względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym indywidualnie ustala zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • rehabilitacji fizycznej – kinezyterapii indywidualnej, kinezyterapii zbiorowej oraz ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii – ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego oraz wibracyjnego,
 • rehabilitacji psychologicznej – psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, a także sposobów kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Kto może skorzystać z rehabilitacji w systemie stacjonarnym?

Z rehabilitacji w systemie stacjonarnym może skorzystać osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobiera okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji w systemie stacjonarnym mogą ponadto skorzystać również osoby, u których podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywają, lekarz orzecznik stwierdził taką potrzebę, a także osoby starające się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jak skorzystać z rehabilitacji w systemie stacjonarnym?

Rehabilitacja w systemie stacjonarnym jest w pełni refundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie osoby chcące z niej skorzystać muszą posiadać stosowne skierowanie od lekarza specjalisty, w którym jasno wskazany został typ rehabilitacji. Lekarz wystawiający skierowanie musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wykonywać specjalizację właściwą dla danego problemu zdrowotnego. Skierowanie ważne jest trzydzieści dni od daty jego wystawienia, może być ono jednak przedłużone w przypadkach, gdy istnieją ku temu konkretne przesłanki. By skorzystać z rehabilitacji w systemie stacjonarnym, pacjent musi przygotować odpowiedni wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim

Do wniosku powinna być dołączona potwierdzająca diagnozę kopia lub oryginał aktualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Wśród dokumentów winna znajdować się także karta leczenia szpitalnego oraz wyniki wykonywanych w trakcie hospitalizacji badań.

Stół rehabilitacyjny elektryczny 4-sekcyjny - SS-E06

Stół rehabilitacyjny elektryczny 4-sekcyjny - SS-E06

Sposób kwalifikacji osób do rehabilitacji w systemie stacjonarnym

Wnioski dotyczące osób chcących odbyć rehabilitację w systemie stacjonarnym rozpatrywane są przez Komisję Lekarską składającą się z dwóch lekarzy orzeczników. W sytuacji, gdy komisja ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta i dostarczonych przez niego dokumentów, pacjent wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji medycznej oraz stawienia się w Poradni Rehabilitacyjnej w celu oceny jego stanu zdrowia przez niezależnych lekarzy.

Każda osoba, która udaje się na rehabilitację stacjonarną, musi posiadać dowód osobisty, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia oraz informację na temat aktualnie zażywanych leków.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium